Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Eenieder die aan de door Salsa Diversión georganiseerde danslessen of andere activiteiten op een willekeurige locatie deelneemt, gaat akkoord met de, voor die locatie geldende, en/of onderstaande voorwaarden. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan wordt u vriendelijk verzocht niet deel te nemen.

Salsa Diversión houdt zich het recht voor eenieder, die zich niet aan deze voorwaarden houdt, de toegang te ontzeggen en/of (verdere) deelname aan een cursus of andere activiteit te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

Inschrijving

Het is mogelijk uzelf digitaal of op locatie aan te melden voor een cursus. Salsa Diversión accepteert alleen aanmeldingen met volledige vermelding van voor- en achternaam, (man/vrouw), adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en opgave van de gewenste cursus. De inschrijving is pas officieel na invulling en ondertekening van cursist en Salsa Diversión. Met deze inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Salsa Diversión en u verplicht u zich tevens het volledige cursusgeld te voldoen.

Cursusgeld

Het cursusgeld dient uiterlijk aan het einde van de tweede les betaald te worden. Het niet tijdig voldoen van het cursusgeld heeft als gevolg dat de door u gereserveerde plaats vervalt. Tevens geeft u Salsa Diversión bij niet tijdig voldoen van het cursusgeld, het recht u verdere deelname aan de cursus te weigeren. Reeds genoten lessen moeten alsnog worden voldaan. Gedane betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus waarvoor is ingeschreven.

Verhindering

Bij verhindering of vroegtijdige beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. In uitzonderlijke situaties kan hier, na beoordeling van Salsa Diversión, van afgeweken worden. Mits tijdig voor verhindering bij Salsa Diversión gemeld, bestaat er de mogelijkheid om in overleg een les in te halen of andere mogelijkheden tot oplossing aan te bieden.

Man/vrouwverhouding

Salsa Diversión streeft bij het samenstellen van de cursus groepen naar een gelijke man/vrouwverhouding. Er zal tijdens het koppeldansen zodanig gerouleerd worden zodat het eventueel “geen danspartner beschikbaar” slechts kort zal zijn. Salsa Diversión kan geen volledig gelijke man/vrouw-verhouding garanderen.

Foto- en video-opnamen

Tijdens de dansevenementen en lessen worden wel eens foto- en/of video-opnamen door Salsa Diversión gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden voor promotionele doeleinde te gebruiken met toestemming vragend aan degenen die op de foto’s of videobeelden voorkomen. Het is echter niet toegestaan om, zonder toestemming van Salsa Diversión en/of docent, om op de leslocatie foto- en/of video-opnames te maken.

Aansprakelijkheid

Salsa Diversión kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging en/of diefstal van eigendommen van cursisten of bezoekers. Salsa Diversión kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures of verwondingen (en/of de gevolgen hiervan) opgelopen voor, tijdens of na de lessen of andere festiviteiten.

Algemeen

Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de lessen zelf meegebrachte drank te nuttigen. Het is in belang voor jezelf en voor anderen om op tijd in de les aanwezig te zijn en zo weinig mogelijk lessen te missen. Door te laat komen en/of regelmatige afwezigheid wordt het overbrengen van de lesstof vertraagd, wat nadelig is voor de rest van de groep.

Tijdens de lessen en andere activiteiten dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hier geen hinder van ondervinden.

© Copyright 2019 by Rob / Sponsored by: / KVK: 60934220 / BTW: NL001851386B65 / Bank: NL34RABO0184362881